מאמרים

כאן הצגנו לכם את ההליך הפרטי בהוצאה לפועל וכיצד תיק נפתח ומה קורה שנפתח לך תיק בהוצאה לפועל.

המסכות העניינית להליך חדלות פירעון החייב היא בתי משפט השלום ספציפיים שיוסמכו מספטמבר 2019. נוסף לכל כל חייב אשר חובותיו אינם עולים על 150,000 ₪ יתנהלו בסמכותו של רשם הוצאה לפועל ולא בבית משפט השלום. מבנה ההליך חדלות הפירעון החייב מחולק לשתי תקופות: תקופה ראשונה היא תקופת הבדיקה - תקופה שבה בודקים את התנהלות החייב ומצבו הכלכלי, החייב מגיש דוחות בהם מפרט הוצאותיו והכנסותיו. תקופת שנייה - תקופת השיקום, בהשלמת תקופה זו יופטר החייב מחובותיו.

הוספנו לכם את המידע החשוב לחייבים בהליכים השונים בחדלות פירעון והאפשרויות השונות במחיקת חובות.

Call Now Button
צור קשר
close slider