בית המשפט רשאי לתת לחייב הפטר לאלתר מייד לאחר הדיון הראשון נקרא דיון בהכרזת החייב כפושט רגל. מועד הדיון נקבע על גב ובצו הכינוס אשר ניתן לחייב בתחילת ההליך.

בהתאם לרפורמה בפשיטת הרגל, דיון ייקבע בחלוף שנה וחצי מיום תחילת ההליכים, היינו מיום מתן צו הכינוס.

כאשר חייב מקבל הפטר בפשיטת רגל, המשמעות הינה כי צו ההפטר יפטור ו/או ימחוק את חובותיו של החייב שבגינם הגיש בקשה לפשיטת רגל [למעט חובות מסוימים כגון מזונות, קנסות וזו אינה רשימה סגורה].

מתן הפטר לחייב, משמעותו לפתוח בחייו דף חדש לאחר מחיקת חובותיו.

לגבי הפטר בהליכי הוצאה לפועל, אשר ידוע כ"חוק השמיטה", קיימים תנאי סף, בין הייתר, שלחייב נמצא בהליך של איחוד תיקים בהוצאה לפועל במשך שנים ארוכות, לרבות שעל החייב לעמוד במשך השלוש שנים האחרונות בצו התשלומים באופן שוטף וללא פיגורים, ואף גובה חובותיו ו/או חוב מסוים מתיקיו הינו מוגבל בהתאם לתנאי הסף.