הליך פשיטת הרגל מוכר בשמו כהליך למחיקת חובות החייב. לחייב תעמוד אפשרות לפתוח דף חדש בחייו, ללא חובות ולאחר שחובותיו נמחקו בהליך הפש"ר.

עם קבלת צו ההפטר, יימחקו חובות החייב אשר הצהיר עליהם בבקשתו לפשיטת רגל.

בפועל, על החייב ו/או בא-כוח החייב להמציא את צו ההפטר ללשכת ההוצאה לפועל, וכדי שזו תיישם ותמחק את חובותיו בתיקי ההוצאה לפועל.

לאחר הוצאת הרפורמה בפשיטת רגל, ולאור קיצור וייעול זמני ההליך וכפועל יוצא מחיקת חובות החייב, נפתח שער שבו כדאיות ההליך גוברת על כל הליך חלופי אחר, ולמעשה מאפשרת באופן יעיל להביא למחיקת חובות של חייב אשר נקלע לחובות אלו, ומתן הזדמנות נוספת לחייב, להתחיל חיים חדשים ללא חובות עבר ומחיקת חובותיו בזמן קצר.