בקשה לפשיטת רגל יכולה להיות מוגשת על ידי חייב או על ידי נושה.

מרגע שהוגשה בקשה לפשיטת רגל מטעם החייב, בית המשפט יכול להורות על עיכוב כל ההליכים נגד החייב. המשמעות הינה, כי ניתן להשיג לחייב עיכוב הליכים ו/או הליכי הוצאה לפועל, בתוך 24 שעות מיום הגשת הבקשה.

הבקשה מוגשת לכונס הנכסים הרשמי שבאיזור מגורי החייב ולבית המשפט המוסמך אשר הינו בית המשפט המחוזי.

לאחר הגשת הבקשה ותוך זמן קצר, ניתן לחייב צו כינוס נכסים, שם נקבע לחייב צו תשלומים חודשי [בדומה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל], לרבות נקבע לחייב מועד לדיון בבקשתו, וכן ניתן צו לעיכוב והקפאת ההליכים כנגדו, וכמו כן יינתן לחייב האפשרות לפתוח חשבון בנק אחד, וזאת על מנת שיוכל לחזור ולהתנהל מתוך המערכת הבנקאית באופן רגיל ונורמטיבי. הגבלות ככל שהוטלו על החייב, בין הייתר בכל הקשור לרשיון הנהיגה, יבוטלו גם בלשכת ההוצאה לפועל וגם במרכז לגביית קנסות.

כאמור, החייב יידרש לשלם כל חודש צו תשלומים אשר ישולם לקופת פשיטת הרגל, וזאת בהתאם להוצאותיו והכנסותיו החודשיים השוטפים. וכן יידרש החייב להגיש כל חודשיים דוח הוצאות והכנסות קצר [טבלה] ואלו חובותיו העיקריים של החייב לעשות בהליך פשיטת הרגל.

בהתאם לרפורמה בהליכי פשיטת הרגל, יגיע החייב למחיקת חובות ולהפטר מחובותיו.