בשנת 2013 הוצאה רפורמה בהליכי פשיטת רגל, אשר בעיקרה מטיבה עם חייב אשר יגיש בקשה לפשיטת רגל ויביא לסיום ההליך באופן מהיר ויעיל כשבסופו יימחקו חובותיו של החייב כלפי נושיו.

עיקרי הרפורמה הינו שיתקיים בתוך שנה וחצי דיון בבית המשפט בעניינו של החייב, ובו תוצג תוכנית פירעון לחייב שמשמעותה עשוי להיות והינו הפטר ו/או הפטר מותנה לחייבת מחובותיו ומחיקת חובות אלו.

עקב הכמות ההולכת וגודלת במדינה ישראל של חייבים, הצריך הדבר וקיבל ביטוי ברפורמה ונתן פתרון מהיר ויעיל לסיום חובותיהם ומחיקתם, תוך מתן דף חדש לחייב ונקי מחובות.

ברפורמה ובתוכנית הפרעון, אין צורך בהסכמת הנושים למחיקת חובות החייב.

משרדנו ייצג חייבים רבים בהליכי הוצאה לפועל בתקופת הרפורמה, צבר ידע רב ביישום יעיל ומהיר של הרפורמה, וחייבים רבים נהנו מפירות הצלחת משרדנו וסיימו ומחקו את חובותיהם אף בתקופה הפחותה משנתיים.